Månadsarkiv: maj 2015

Oregelbundna verb

Oregelbundna verb (som inte får -ed i slutet i dåtid) måste man lära sig utantill. De tre formerna är infinitiv/grundform (att…), preteritum/dåtid (igår…) och perfekt particip (har, hade…)

 • vara: be, was/were, been
 • välja: choose, chose, chosen
 • frysa: freeze, froze, frozen
 • tala: speak, spoke, spoken
 • vakna: wake, woke, woken
 • komma: come, came, come
 • springa: run, ran, run
 • få, skaffa, bli: get, got, got
 • förlora, tappa: lose, lost, lost
 • skjuta, jaga: shoot, shot, shot
 • sälja: sell, sold, sold
 • säga, berätta: tell, told, told
 • finna, hitta: find, found, found
 • klippa, skära, hugga: cut, cut, cut
 • slå till, träffa: hit, hit, hit
 • skada, såra, göra ont: hurt, hurt, hurt
 • veta, kunna, känna till: know, knew, known
 • kasta: throw, threw, thrown
 • blåsa, spränga: blow, blew, blown
 • växa, odla: grow, grew, grown
 • känna: feel, felt, felt
 • lämna, avresa: leave, left, left
 • möta, råkas, träffa: meet, met, met
 • sova: sleep, slept, slept
 • drömma: dream, dreamt, dreamt
 • brinna, bränna: burn, burnt, burnt
 • lära sig, få veta: learn, learnt, learnt
 • vinna: win, won, won
 • gräva: dig, dug, dug
 • hänga: hang, hung, hung
 • bygga: build, built, built
 • långa ut: lend, lent, lent
 • sända, skicka: send, sent, sent
 • köpa: buy, bought, bought
 • kämpa, strida, slåss: fight, fought, fought
 • tänka, tycka, tro: think, thought, thought
 • ta med: bring, brought, brought
 • fånga: catch, caught, caught
 • lära ut, undervisa: teach, taught, taught
 • sitta: sit, sat, sat
 • bära, vara klädd i: wear, wore, worn
 • skaka: shake, shook, shaken
 • ta: take, took, taken
 • köra: drive, drove, driven
 • rida: ride, rode, ridden
 • skriva: write, wrote, written

Good luck!