Alla inlägg av Cecilia Colliander

Oregelbundna verb

Oregelbundna verb (som inte får -ed i slutet i dåtid) måste man lära sig utantill. De tre formerna är infinitiv/grundform (att…), preteritum/dåtid (igår…) och perfekt particip (har, hade…)

 • vara: be, was/were, been
 • välja: choose, chose, chosen
 • frysa: freeze, froze, frozen
 • tala: speak, spoke, spoken
 • vakna: wake, woke, woken
 • komma: come, came, come
 • springa: run, ran, run
 • få, skaffa, bli: get, got, got
 • förlora, tappa: lose, lost, lost
 • skjuta, jaga: shoot, shot, shot
 • sälja: sell, sold, sold
 • säga, berätta: tell, told, told
 • finna, hitta: find, found, found
 • klippa, skära, hugga: cut, cut, cut
 • slå till, träffa: hit, hit, hit
 • skada, såra, göra ont: hurt, hurt, hurt
 • veta, kunna, känna till: know, knew, known
 • kasta: throw, threw, thrown
 • blåsa, spränga: blow, blew, blown
 • växa, odla: grow, grew, grown
 • känna: feel, felt, felt
 • lämna, avresa: leave, left, left
 • möta, råkas, träffa: meet, met, met
 • sova: sleep, slept, slept
 • drömma: dream, dreamt, dreamt
 • brinna, bränna: burn, burnt, burnt
 • lära sig, få veta: learn, learnt, learnt
 • vinna: win, won, won
 • gräva: dig, dug, dug
 • hänga: hang, hung, hung
 • bygga: build, built, built
 • långa ut: lend, lent, lent
 • sända, skicka: send, sent, sent
 • köpa: buy, bought, bought
 • kämpa, strida, slåss: fight, fought, fought
 • tänka, tycka, tro: think, thought, thought
 • ta med: bring, brought, brought
 • fånga: catch, caught, caught
 • lära ut, undervisa: teach, taught, taught
 • sitta: sit, sat, sat
 • bära, vara klädd i: wear, wore, worn
 • skaka: shake, shook, shaken
 • ta: take, took, taken
 • köra: drive, drove, driven
 • rida: ride, rode, ridden
 • skriva: write, wrote, written

Good luck!

 

 

Stationsträning

Efter att projekten avslutats på engelskalektionerna har vi arbetat med stationer. Eleverna har olika stationer att välja mellan, där olika förmågor i engelska tränas. De kan själva välja vilken station de ska träna på och när. Här finns möjlighet att träna extra på det man själv tycker är svårt.

Samtidigt tragglar vi på de vanligaste oregelbundna verben, eftersom man behöver lära sig dem utantill.

Ha det bra!

/Cecilia och Ia

English project

Hej alla elever och föräldrar!

Veckorna fram till påsklovet kommer klass 5-6 att arbeta med ”English project” på lektionerna. Meningen är att eleverna ska få välja arbetsområde och arbetssätt och träna på det de behöver och samtidigt är intresserade av. Eleverna har först fått göra en plan och fundera över vad de behöver träna på och vilka utmaningar de kommer ställas inför. Här är några exempel på vad elever valt:

 • make a film about my favourite computer game
 • make an act that I wrote with my friends
 • read a book and translate hard words
 • write a fact text about fishing
 • write a story and create a book
 • read a book and write a summary
 • learn and talk about feasts in English speaking countries
 • try English games and make a review
 • make a powerpoint about my favourite computer game

Visst är det roliga projekt? Detta innebär också att läxorna inte kommer vara likadana de närmsta veckorna. Läs mer om detta under ”Homework”

Några av projekten kommer ni att kunna ta del av på denna hemsida framöver. Kolla gärna in faktatexterna om djur (om ni inte redan gjort det)

Have nice spring-days!! /Cecilia and Ia

 

Läxa

I läxa till nästa vecka (28/1) jobbar grupp A och B vidare med glosorna som hör till samma text som de hade i läxa till denna vecka. Vecka 1: förståelse av texten. Vecka 2: glosor. Använd läxbingot för att träna på olika sätt.

Grupp C, som har varit med Ia, har en ny text ”The Rabbits´race, att läsa, förstå och träna ord.

Lsiten to the text here!

Ha en bra vecka!

Welcome to a new term!

Välkomna till vårterminen 2015!

Vi ser fram emot ytterligare en termin med många nya engelskastunder. Vi har förändrat lite i engelskaundervisningen då vi har gjort lite förändringar i text-grupperna. Vi kommer att vara två lärare: Cecilia och Ia, på de flesta engelsklektioner så att vi kan ge eleverna så mycket stöd som möjligt och dela i olika mindre grupper.

Vi fortsätter att använda läx-bingot som vi hade före jul. Detta gäller inte C-gruppen) Det betyder att till nästa vecka ska eleverna jobba med texten och till veckan efter med glosorna. Som vanligt kan ni lyssna på texten under fliken ”homework”.

Som vanligt, tveka inte att höra av er om ni undrar över något.

Ta gärna del av djur-texterna som eleverna skrivit här på sidan. Du hittar dem under ”animals”.

Ha en bra vecka! Hälsningar Ia och Cecilia

Homework week 48

Vi har gjort lite förändringar kring 5-6:ans textläxa (gäller inte lilla gruppen). Från och med nu kommer vi att ägna två veckor åt samma text.

Vecka 1 ägnas åt texten: förståelse, sammanfattning och formuleringar.

Vecka 2 ägnas åt orden: att lära glosor och kunna använda dem i nya sammanhang.

Barnen har fått ett bingo med olika sätt att träna läxan. De ska försöka fylla så många rutor som möjligt i bingot vecka 1 till onsdag 26/11.

Texter att lyssna på finns här:

Green group: The loan

Blue group: Sports day

Lilla gruppen: The picnic

Hör av er om ni har några frågor. MVH Cecilia