Programmering, varför då?

Alla elever ska nu lära sig om programmering. Det ingår i flera ämnen på lite olika sätt. Det digitaliserade samhället är redan här och det måste vi förhålla oss till. Vi vuxna har olika kunskap om och hur den digitala världen fungerar. För att ge alla barn kunskap om det här ska skolan bli en del som kan bidra. Målet är att eleverna förstå hur det fungerar, bli källkritisk och utveckla sin proplemlösningsförmåga med digitala verktyg.

Det digitaliserade samhället kräver andra förmågor i t ex läsning. Därför är det viktigt att arbeta med text av olika slag på nätet. Att förstå hur algoritmer påverkar Facebook-flöde är något som diskuterats senaste tiden. Manipulerade bilder är flödar på internet. Det märkte vi tydligt i samband med attentatet i Stockholm. Hur ska man veta vad som är sant? Hur tar man reda på det? Viktiga frågor för alla men inte minst i skolan. Och allt börjar med en förståelse hur datorer  fungerar…

Här finns några länkar om du vill lära mer om internet.

Viralgranskaren

Internet

Vi har lekt i skogen idag

Det var nästan vårväder när vi var i skogen. I skogen händer många fantastiska saker. I höstas började vi lite trevande men nu blommar leken i skogen. Idag kunde vi köpa grisar ( både i marsipan och levande) och kor. Med en pinne och ett snöre fiskades det flitigt i vattenpölarna. Fiskarna som fångades var misstänkt lika grankottar. Husbyggena går vidare också. Det är inte säkert att ni skulle se dörrarna men det är viktigt att använda dem när man knackar på. Det har tillverkats borstar och kvastar, ja till och med en tv. Man kommer långt med pinnar, mossa och lite snöre. Enligt skolverket (Lgr11) är skapande arbete och lek väsentliga delar i lärandet. Men vad lär vi oss i skogen då? Ja, om vi frågar eleverna så leker de “bara”.  I skogen utvecklas språket, vi beskriver, förklarar och kommunicerar med varandra. Vi jämför föremål i längd, vikt och utseende. Vi provar tekniska lösningar för att bygga, surra och tillverka olika föremål. Växtligheten i skogen undersöks och insekter hittas. Samtal om miljö och nedbrytning faller sig naturligt. Samtidigt lär vi oss att vara klädda efter väder och öva motorik och rörelse. Ja, och så våra fina naturtavlor vi gjorde. Svenska, matematik, No, teknik, bild och Som sagt, idag har vi bara  lekt 😀

Mer info om Apple-id och appar

Vad gäller apples egna appar som tex Garageband, keynotes osv. märker ni att det krävs apple id. Detta är bara under en tillfällig period och kommer lösas. Önskemål om ytterligare appar tar vi upp på mötet på tisdag.

Frågor har kommit kring att lägga in egna appleID på enheten. Det är inte nedlåst, så det går att lägga in egna apple-id på iPad:en men det är då på förälderns ansvar (appleI-id kräver 13-års gräns) och att  man inte fyller iPaden med appar så att det går ut över skolarbetet.

En-till-en

Så då är Ipadsen utdelade för år 1 och 4. Så klart finns det några regler att förhålla sig till:

Regler för användande

• Du är själv ansvarig för din IPAD och vad du installerar och lagrar på den.

• Din IPAD är ditt arbetsredskap och det är din skyldighet att se till att vara aktsam om den och att se till att den är funktionsduglig.

• Din IPAD får användas till sådant som enligt svensk lag är tillåtet.

• Din IPAD/chromebook ska användas med respekt för andra människor.

• Du måste använda lösenordsskydd och ingen annan får
känna till dina inloggningsuppgifter.

• Din IPAD ska, precis som du, alltid komma fulladdad till
skolan.

• Din IPAD/chromebook bor hemma hos dig och ska vila där varje natt.

• Din IPAD får inte lämnas utan tillsyn.